Deepeffects.ai

Název projektu

Deep sense

První lingvistická personalizace na jednotlivce.