KARDI AI Technologies s.r.o.

Název projektu

KARDI AI

Nová vize budoucnosti v monitoraci pacientů s poruchami srdečního rytmu – záznamy EKG pořizované uživateli kdykoliv a kdekoliv. Dlouhodobé a pravidelné záznamy EKG zvyšují šanci na odhalení arytmie. Uživatel tak získává klid v duši, protože je jeho srdce pod dozorem a ošetřující lékař ušetří čas, protože jsou záznamy EKG zpracované AI. Záznamy EKG jsou pořizovány pomocí cenově dostupného hrudního pásu, uživatel má k dispozici aplikaci a lékař rozhraní s kompletními záznamy uživatele.