OZ Kompostujme

Název projektu

The Worm Guy

Digitálny produkt/služba ženám vo veku 30-45 rokov s vyšším príjmom v domácnosti s deťmi staršími ako 3 roky bývajúc v rodinných domoch, ktoré sa zaujímajú o udržateľnosť životného prostredia v spojení so zdravým životným štýlom (zdravé jedlo, zdravé nakupovanie, život bez odpadu). Projekt je vo fáze pred validáciou prvých hypotéz, na základe čoho budem postupovať ďalej.